Narenciye için Bitki Besleme Programı

1. İlkbahar Canlanması

Bu dönemde görülen gelişmenin desteklenmesi için bitkinin azot, fosfor ve potasyum takviyesine ihtiyacı vardır. Narenciye ağaçları çiçeklenme dönemine yaklaştığında yüksek derecede kalsiyum, bor ve çinko istemektedir. Bu mikro elementler generatif organların gelişmesinde ve polinasyonda etkilidir.

Nitrohumus 323

NPK 32-0-0 + humik asit

200ml-400ml/100lt su

High PK Ultra

NPK 0-18-37

200ml/100lt su

Balance 3ZBM

5% Zn, 5.3% B, 0.23% Mo

100ml-300ml/100lt su

Pirotechnica

9% Demir Kompleksi

200ml-500ml/100lt su

2. Çiçeklenme ve Meyve Oluşum Dönemi:

Çiçeklenme zamanı bitkide optimum düzeyde bulunan kalsiyum, bor, magnezyum ve çinko yeni hücre oluşumlarını desteklerken, silika ise oluşan hücrelerin güçlü hücre duvarlarına sahip olmalarını sağlar.

Groflow 42H

NPK 5.5-10-27 + humik asit

200ml/100 lt su

Stand SKH

NPK 0-0-15 + 20% Si + 1% humik asit

200ml/100 lt su

Supa Trace Advance

NPK 3-0-0

%4.8 S, %1.8 Zn, %1.6 Fe, %1.4 Mg, %1.3 Mn, %0.6 Cu, %0.03 Mo, %0.6 B

100ml-300 ml/100lt su  

Grocal MGB

NPK 10-0-0

Ca %17, Mg %4, B %0.1

200ml-400ml/100lt su

3. Erken Meyve Gelişim Dönemi:

Hücre bölünmelerinin görüldüğü büyümekte olan meyvede, kalsiyum, silisyum, bor, magnezyum ve çinko elementleri hücre duvarı yapımında görev almaktadır. Aynı zamanda meyvenin raf ömrünü de uzatmaktadır. Kalsiyumun bir özelliği de bitkiyi sıcak stresine karşı korumasıdır.

Groflow 42H

NPK 5.5-10-27 + humik asit

200ml/100 lt su

Stand SKH

NPK 0-0-15 + 20% Si + 1% humik asit

200ml/100 lt su

Supa Trace Advance

NPK 3-0-0

%4.8 S, %1.8 Zn, %1.6 Fe, %1.4 Mg, %1.3 Mn, %0.6 Cu, %0.03 Mo, %0.6 B

100ml-300 ml/100lt su  

Grocal MGB

NPK 10-0-0

Ca %17, Mg %4, B %0.1

200ml-400ml/100lt su

4. Meyve Dolum Dönemi:

Potasyumun meyvede kaliteyi arttırma, şeker oranını düzenleme, sıcak- soğuk stresine karşı tolerans ve hastalığa karşı direnç sağlama gibi görevleri bulunmaktadır. İstenen boyutlarda meyve üretimi için potasyum mutlaka takviye edilmelidir.

Groflow 42H

NPK 5.5-10-27 + humik asit

200ml/100 lt su

Stand SKH

NPK 0-0-15 + 20% Si + 1% humik asit

200ml/100 lt su

Agri K 415

%41.5 K2O

200ml/100lt su

5. Geç Meyve Dolumu- Hasat Dönemi:

Meyvenin ihtiyacı olan tüm besin elementlerini optimum düzeyde tutulması ile kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip meyveler elde edilir.

Groflow 42H

NPK 5.5-10-27 + humik asit

200ml/100 lt su

Stand SKH

NPK 0-0-15 + 20% Si + 1% humik asit

200ml/100 lt su

Agri K 415

%41.5 K2O

200ml/100lt su

6. Erken İlkbahar Canlanması

Bu dönemde narenciye ağaçlarına hasatla birlikte kaybettiği besin elementleri verilmelidir. Böylece makro ve mikro elementlerin optimum düzeyde verilmesiyle gelecek yıl yapılacak üretimin verimli olması sağlanır.

Nitrohumus 323

NPK 32-0-0 + humik asit

200ml-400ml/100lt su

Supa Bor

NPK 4-0-0 + 10% B

200-300 ml/ 100 lt. su

Supa Trace Advance

NPK 3-0-0

%4.8 S, %1.8 Zn, %1.6 Fe, %1.4 Mg, %1.3 Mn, %0.6 Cu, %0.03 Mo, %0.6 B

100ml-300 ml/100lt su  

Grocal MGB

NPK 10-0-0

Ca %17, Mg %4, B %0.1

200ml-400ml/100lt su